(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žonami:

źonami: [Stary1]
žonami: [BartC1] [Biolo1] [Bjedr1] [Brank2] [Breza11] [Breza4] [Breza7] [Breza8] [Budar3] [Corna1] [Corna4] [Domas1] [Fijal1] [Grojl1] [Grojl2] [Grojl3] [Grojl4] [Hajdu1] [Iselt1] [JencH1] [JencP1] [JencR1] [Katol1] [Katol2] [Katol3] [Katol4] [Kmjec1] [KochJ13] [KochJ5] [KochJ9] [Krawc1] [Krawc2] [Krawc4] [Kubas1] [Kubas5] [Kubas6] [Kubas7] [Kubas9] [Ludow1] [Marja1] [Marks1] [Metow1] [MicAc1] [Mlynk2] [Mlynk3] [Nemco1] [Nowak4] [Nowak5] [Nowep1] [Nowyz1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs1] [Serbs6] [Slode1] [Solta1] [Solta2] [Sretr2] [Stach1] [Stach2] [Stary1] [Stary2] [Stawi1] [Terra3] [Trile1] [Widzu1] [Wjela3] [Wjela4] [Wobra1] [Worna1] [Wuhla2] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity