(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žahadło:

žahadlo: [Woelk2] [Worna5]
žahadło: [HoseS1] [JencH1] [Katol2] [Loren1] [Nowyz1] [SN20010] [SN2001] [Serbs10] [Stone1] [Worna1] [Worna5] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity