(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławym:

žadławym: [BartC13] [Hrono1] [KochJ11] [Marja1] [Mlynk3] [Nawka4] [Nowyz1] [SN20013] [SN2001] [Verne1] [Wjela5]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity