(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławych:

žadławych: [BartC13] [Mlynk3] [Nawka2] [SN2003] [Stary2] [Verne1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity