(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławy:

žadławy: [BartC12] [BartC13] [Bjedr1] [Citan2] [Domas3] [JencH1] [JencR1] [Kmjec1] [Krawc2] [Letop11] [Loren2] [MicAc1] [Nawka4] [Nowak5] [Rozhl2] [Rozhl8] [SN20011] [SN2009] [SecaK1] [Serbs7] [Slode1] [Sretr2] [Stone1] [Verne1] [Wawri1] [Wjela5] [Worna1] [Wuhla2] [Zejle1] [Zejle6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity