(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławeje:

žadławeje: [BartC12] [BartC3] [BartC4] [Budar3] [Citan1] [Grojl2] [Marja1] [Nawka3] [Nowak4] [Rozhl4] [Rozhl8] [SN2005] [SN2008] [Serbs2] [Serbs9] [Trile1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity