(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławej:

žadławej: [BartC4] [BartC5] [Grojl2] [Kmjec1] [KolaC1] [Rozhl3] [Rozhl6] [Rozhl8] [SN2012] [SN2013]
źadławej: [Nowak4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity