(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławeho:

žadławeho: [BartC12] [CyzJa1] [Kubas6] [SN20018] [Trile1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity