(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadławc:

žadławc: [JencH1] [JencP1] [JencR1] [Serbs2] [Stach3] [Stone1] [Verne1] [Voelk2] [Worna1] [Wuhla2] [Zejle2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity