(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena žadława:

žadlawa: [Stary1]
žadława: [BartC11] [BartC12] [Budar3] [Cyblo1] [Grojl3] [Hrono1] [KochJ7] [Loren2] [MicAc1] [NedoP1] [Nowak1] [Plomj1] [Plomj3] [SN2002] [Wjela4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity