(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena časnikar:

časnikar: [BartC5] [Citan2] [JencH1] [Katol1] [Katol2] [Katol4] [KochJ12] [KochJ7] [Krawz1] [Kubas7] [Mlynk3] [Mojas1] [Nowyb1] [Rozhl2] [Rozhl3] [Rozhl8] [SN20011] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN2002] [SN2013] [SN2014] [Serbs3] [Slown1] [Stone1] [Voelk2] [Wjela4] [Worna5]
casnikar: [JencR1] [Nowyb1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl5] [Rozhl9] [SN20017]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity