(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena dušnota

dušnota: [Corna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity