(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena drohota

drohota: [BartC9] [Brank2] [Hrono1] [JencH1] [Jiras1] [Nawka4] [Plomj1] [SN2009] [Serbs10] [Wjela4] [Wjela5] [Zlaby1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity