(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena cysta

cysta: [JencH1] [Nowyb1] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl5] [Rozhl7] [Rozhl8] [SN20012] [SN2002] [Serbs1] [Stone1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity