(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena całta

całta: [BartC11] [BartC8] [Bjedr1] [Breza12] [Breza6] [Breza8] [Domas3] [HoseS1] [JencH1] [JencP1] [Katol2] [Katol4] [KochJ12] [KolaC1] [Mojas1] [Nawka4] [Nemco1] [Plomj1] [Plomj2] [Recus1] [Recus2] [Rozhl4] [Rozhl9] [SN20010] [SN20014] [SN2001] [SN2003] [SN2004] [SN2009] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Serbs3] [Serbs5] [Slown1] [Stone1] [Termi3] [Wawri1] [Worna1] [Zejle2] [Zejle8]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity