(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena bitonalita

bitonalita: [Termi6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity