(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aorta

aorta: [JencH1] [Pomoc1] [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity