(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aktualita

aktualita: [JencH1] [Rozhl3]
äktualita: [SN20014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity