(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aglutinaciski

aglutinaciski: [JencH1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity