(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena aerodynamiski

aerodynamiski: [JencH1] [Worna1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity