(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Arnd

arnd: [Breza5] [SN20010] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2004] [SN2006] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2013] [SN2014] [Serbs4]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity