(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Armin

armin: [Breza1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl4] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity