(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Ariana

ariana: [SN20017] [SN2001] [SN2009]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity