(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Antonin

antonín: [BartC5] [Brank2] [Letop14] [Letop1] [Letop5] [Rozhl10] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20015] [SN20018] [SN2001] [SN20020] [SN2002] [SN2004] [SN2006] [SN2008] [SN2014] [Serbs4]
antonin: [BartC4] [Brank3] [Katol1] [Katol4] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl1] [Rozhl4] [Rozhl5] [Rozhl6] [Rozhl7] [Rozhl8] [Rozhl9] [Serbs2] [Sretr2] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity