(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anselm

anselm: [CyzJa2] [Jiras1] [Katol3] [Katol4] [Letop1] [SN20014] [SN2001] [SN2008] [Wicaz1] [Wosad1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity