(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anika

anika: [Katol2] [Plomj2] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2007] [SN2011] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity