(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Anet

anet: [Katol1] [Rozhl10] [Rozhl5] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20010] [SN20011] [SN20012] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN20020] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity