(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Andrej

ändrej: [Metow2]
andrej: [Corna1] [Katol4] [Metow2] [Plomj2] [Plomj3] [Rozhl10] [Rozhl11] [Rozhl3] [Rozhl5] [SN20010] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20016] [SN20017] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2003] [SN2004] [SN2005] [SN2007] [SN2008] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity