(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Amos

ámos: [SN2014]
amos: [Hesla1] [Hesla2] [JencR1] [Katol1] [Katol3] [Naboz1] [Nowyz1] [Rozhl3] [SN20017] [SN2014] [Scenj1] [Serbs10] [Serbs5] [Serbs6] [Serbs7] [Stary1] [Stary2] [Termi8]
amoš: [Rozhl6]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity