(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alwin

alwin: [BartC14] [Brank2] [Breza7] [Katol2] [Letop13] [Nowyb1] [Rozhl10] [Rozhl1] [Rozhl3] [Rozhl8] [Rozhl9] [SN20011] [SN20012] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20019] [SN2001] [SN2004] [SN2005] [SN2006] [SN2008] [SN2012] [SN2014] [Serbs2] [Serbs7]
älwin: [Rozhl1]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity