(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Almut

almut: [Plomj2] [SN20010] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN2006] [SN2009] [SN2011] [SN2012]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity