(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alma-Ata

alma-ata: [Voelk2]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity