(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Alenka

alenka: [Citan1] [Katol1] [Plomj3] [SN20012] [SN20013] [SN20014] [SN20015] [SN20017] [SN20018] [SN20019] [SN2001] [SN2002] [SN2009] [SN2011] [SN2012] [SN2013] [SN2014] [Wuhla1]
älenka: [SN2002]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity