(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Aksel

aksel: [SN20017]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity