(regularny wuraz je dowoleny)

wuslědk pytanja tokena Adela

adela: [BartC13] [Brank2] [Katol2] [KochJ6] [Rozhl2] [Rozhl5] [SN20016] [SN2003] [Wosad1]
adéla: [SN2014]


žórło: hornjoserbski tekstowy korpus HOTKO Serbskeho instituta

zwobraznjenje w Čěskim narodnym korpusu słowoskładowym projekće Lipšćanskeje uniwersity