flex   zahaj| ~am, ~eš ip 1. beginnen; 2. (↕ wotewěrać) eröffnen
 flex   •  zahaj|eć ip

andiskutieren SNL Verb

diskusiju flex zahajić p [wo něčim]

diskusiju flex zahajeć ip [wo něčim]

flex započeć p diskutować [něšto/wo něčim]

flex započinać ip diskutować [něšto/wo něčim]

flex podiskutować p [něšto/wo něčim]