wotewrjensk|i 1. Öffnungs-; ~i čas Öffnungszeit; 2. (↕ zahajenski) Eröffnungs-; ~a swjatočnosć Eröffnungsfeier
 flex   •  wotewrjensk|i

Ladenöffnungszeit SNL Subst

flex wotewrjenski flex čas m wobchodow

flex čas m wotewrjenja wobchodow