wotewěra|ć ~m, ~š ip || wote|wrěć ~wrěju, ~wrěješ (wys. ~wru, ~wrješ) p || wotewr| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wotewrj| ~am, ~eš ip 1. öffnen, aufmachen (durje, wrota); 2. (↕ zahajeć / zahajić / zahajować) eröffnen