wobmasa|ć ~m, ~š p || wobmas|ować ~uju, ~uješ ip (↕ wobtasać / wobtasować) 1. abtasten, betasten; 2. betatschen
flex   •  wobmas|ować ip

abtasten TermBio TermInf TermWW Verb

flex wobpřimać p

flex wobmasać p

flex wobmasować ip

flex wottasać p

flex wottasować ip