Ł
Hornjoserbsce flex   •  prěnjotnosć ~e f Ursprünglichkeit

Hornjoserbsce flex   •  prěnjotnik ~a m Urbild, Urform
Hornjoserbsce flex 1   •  prěnjotn|y ursprünglich
flex 2   •  prěnjotn|a

siehe Deutsch Einwaage TermCh Subst

Chemie

flex 2 prěnjotna flex waha f

flex wuchadźišćowa flex waha f

siehe Deutsch Urfassung SNL Subst

flex prawersija f

flex 2 prěnjotna flex wersija f

siehe Deutsch Urgestalt SNL Subst

flex praforma f

flex 2 prěnjotna flex forma f

siehe Deutsch Urgrund SNL Subst

flex prapřičina f

flex 2 prěnjotna flex přičina f

siehe Deutsch Urstoff SNL Subst

flex pramaćizna f

flex 2 prěnjotna flex maćizna f

flex 2   •  prěnjotn|e

siehe Deutsch Erstbesitz SNL Subst

flex 1 prěnje flex wobsydstwo n

flex 2 prěnjotne flex wobsydstwo n

flex prěnjowobsydstwo n

siehe Deutsch Erstzulassung SNL Subst

flex 1 prěnje flex dopušćenje n

flex 2 prěnjotne flex dopušćenje n

flex prěnjodopušćenje n

siehe Deutsch Urmeer SNL Subst

flex pramorjo n

flex 2 prěnjotne flex morjo n

siehe Deutsch Vorerbe SNL Subst

der Rechtswesen

spočatnje k namrěću flex 3 woprawnjeny m r

spočatnje k dźědźinstwu flex 3 woprawnjeny m r

spočatnje k herbstwu flex 3 woprawnjeny m r

prěnjotnje k namrěću flex 3 woprawnjeny m r

prěnjotnje k dźědźinstwu flex 3 woprawnjeny m r

prěnjotnje k herbstwu flex 3 woprawnjeny m r

das Rechtswesen

flex 2 prěnjotne flex namrěwstwo n

flex 2 prěnjotne flex dźědźinstwo n

flex 2 prěnjotne flex herbstwo n

flex 2   •  prěnjotn|y

siehe Deutsch Erststudium SNL Subst

flex 2 prěni flex studij m

flex 2 prěnjotny flex studij m

siehe Deutsch Stammburg SNL Subst

flex 2 pochadny flex hród m GSg hroda, hrodu

flex 2 rodźinski flex hród m GSg hroda, hrodu

flex 2 prěnjotny flex 2 swójbny flex hród m GSg hroda, hrodu

flex 2 swójbny flex hród m GSg hroda, hrodu

Hornjoserbsce prěnjosć ~e f || prěnjot|a ~y f Vorzug, Vorrang
Hornjoserbsce flex   •  prěnjomejsk|i Mai-; ~a demonstracija Maidemonstration; ~i swjedźeń Maifeier
Hornjoserbsce flex   •  prěnjopis ~a m Urschrift
Hornjoserbsce flex   •  prěnjopisow|y Urschrifts-
Hornjoserbsce flex   •  prěnjorazow|y erstmalig
Hornjoserbsce flex   •  prěnjorjadnosć ~e f Erstklassigkeit, Erstrangigkeit
Hornjoserbsce flex   •  prěnjorjadn|y erstklassig, erstrangig
Hornjoserbsce flex   •  prěnjorodźenc ~a m der Erstgeborene
Hornjoserbsce flex   •  prěnjorodźenstw|o ~a n Erstgeburt
Hornjoserbsce flex 1   •  prěnjorodźen|y erstgeboren
Hornjoserbsce flex 2   •  prěnjorodźen|y ~eho||~oh m der Erstgeborene
Hornjoserbsce flex   •  prěnjowoprawjensk|i kat. Erstkommunions-; ~e dźěćo Erstkommunionskind
flex   •  prěnjodopušćenj|e n

siehe Deutsch Erstzulassung SNL Subst

flex 1 prěnje flex dopušćenje n

flex 2 prěnjotne flex dopušćenje n

flex prěnjodopušćenje n

flex   •  prěnjodyrn|a

siehe Deutsch Erstschlagwaffe SNL Subst

flex prěnjodyrna flex bróń f

flex bróń f za prěni dyr

flex   •  prěnjowobsydstw|o n

siehe Deutsch Erstbesitz SNL Subst

flex 1 prěnje flex wobsydstwo n

flex 2 prěnjotne flex wobsydstwo n

flex prěnjowobsydstwo n

flex   •  prěnjowolerk|a f

siehe Deutsch Erstwählerin SNL Subst

flex prěnjowolerka f

prěni raz flex wolaca f GSg wolaceje

flex   •  prěnjowoler ~ja m

siehe Deutsch Erstwähler SNL Subst

flex prěnjowoler m GSg prěnjowolerja

prěni raz flex 2 wolacy m r

flex   •  prěnjodnjowsk|i

siehe Deutsch Ersttagsbrief DOW 1989/1991

flex   •  prěnjoćišć m

siehe Deutsch Erstdruck DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  prěnjobytn|y
Hornjoserbsce flex   •  přenjes|ć ~u, ~eš p übertragen
Hornjoserbsce flex   •  přenjesenj|e ~a n Übertragung; ~e dołha Schuldübertragung; ~e swójstwa Eigentumsübertragung
flex 1   •  prě|nja

siehe Deutsch Einstiegsdroge SNL Subst

flex spočatna flex droga f

flex zastupna flex droga f

flex 1 prěnja flex droga f

siehe Deutsch Ersthelferin SNL Subst bei Unfällen

flex 1 prěnja flex pomocnica f

siehe Deutsch Erstversorgung SNL Subst Erste Hilfe

flex 1 prěnja flex pomoc f

flex 1 prěnje flex zastaranje n

siehe Deutsch Hinspiel SNL Subst

flex 1 prěnja flex hra f

umg flex tamhra f

siehe Deutsch Poleposition SNL Subst

poleposition f indekl

flex 2 načolna flex startowa flex pozicija f

flex 1 prěnja flex startowa flex pozicija f

flex 2 načolne flex startowe flex městno n

flex 1 prěnje flex startowe flex městno n

flex 2   •  prěnj|a f

siehe Deutsch Tabellenerste SNL Subst

der

flex 3 prěni m r tabulki

flex 3 prěni m r tabele

flex načolnik m tabulki

flex načolnik m tabele

die

flex 2 prěnja f GSg prěnjeje tabulki

flex 2 prěnja f GSg prěnjeje tabele

flex načolnica f tabulki

flex načolnica f tabele

flex 1   •  prě|nje

siehe Deutsch Erstbesitz SNL Subst

flex 1 prěnje flex wobsydstwo n

flex 2 prěnjotne flex wobsydstwo n

flex prěnjowobsydstwo n

siehe Deutsch Ersteinsatz SNL Subst

flex 1 prěnje flex zasadźenje n

siehe Deutsch Erstversorgung SNL Subst Erste Hilfe

flex 1 prěnja flex pomoc f

flex 1 prěnje flex zastaranje n

siehe Deutsch Erstzulassung SNL Subst

flex 1 prěnje flex dopušćenje n

flex 2 prěnjotne flex dopušćenje n

flex prěnjodopušćenje n

siehe Deutsch Hinrunde SNL Subst

flex 1 prěnje flex koło n

umg flex tamkoło n

siehe Deutsch Poleposition SNL Subst

poleposition f indekl

flex 2 načolna flex startowa flex pozicija f

flex 1 prěnja flex startowa flex pozicija f

flex 2 načolne flex startowe flex městno n

flex 1 prěnje flex startowe flex městno n

flex   •  přenjesenj|e n

siehe Deutsch Datenübertragung SNL Subst

flex přenošowanje n datow

flex přenjesenje n datow

flex   •  prěnjušk|i

siehe Deutsch Erstling DOW 1989/1991

flex   •  prěnjuškow|y

siehe Deutsch Erstlingsgarnitur DOW 1989/1991

flex   •  prěnjušk m

siehe Deutsch Erstling DOW 1989/1991

flex   •  přenjemdr|ić p

siehe Deutsch durchtoben DOW 1989/1991

flex   •  přenjesliw|y

siehe Deutsch übertragbar DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  přenjesomn|y
Hornjoserbsce   •  sprěnja part. erstens, zuerst
Hornjoserbsce spřenjewěr| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || spřenjewěrj| ~am, ~eš ip veruntreuen
Hornjoserbsce flex   •  husl|e ~ow||~i plt. Geige; prěnje ~e erste Geige

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!