Ł 
flex   •  pozbudź|eć ~am, ~eš ip (↕ pohonjeć) ermuntern, anspornen

flex   •  pozbudźenj|e ~a n Ermunterung, Ansporn
   pozbudź| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || pozbudź|ować ~uju, ~uješ ip (↕ pohonić / pohonjować) ermuntern, anspornen

flex   •  pozběh ~a m Aufschwung
flex   •  pozběhnjenj|e ~a n Erhebung
pozběhn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || pozběh|ować ~uju, ~uješ ip 1. heben, aufheben; 2. ~yć so || ~ować so sich erheben
flex   •  pozběrk ~a m Nachlese
poz|być ~budu, ~budźeš, pret ~bych, ~by p || pozbywa|ć ~m, ~š ip verlieren, einbüßen
flex   •  pozběhnjenosć f

siehe auch Erhabenheit DOW 1989/1991