Ł
Hornjoserbsce  flex   •  předběžnosć ~e f (↕ tuchwilnosć) Vorläufigkeit

Hornjoserbsce  flex   •  předběžn|y (↕ tuchwilny) vorläufig; ~y rozsud vorläufige Entscheiidung
Hornjoserbsce  flex   •  předběh ~a m Vorlauf
Hornjoserbsce   předběha|ć ~m, ~š ip || předběhn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p (↕ přesćahnyć / přesćahować) zest. überholen
Hornjoserbsce  flex   •  předběhow|y Vorlauf-
Hornjoserbsce  flex   •  před|bój ~boja m Vorkampf
 flex   •  předburs|a f

siehe Deutsch Vorbörse SNL Subst

 flex   •  předbursow|y

siehe Deutsch vorbörslich SNL Adj

 flex   •  předbarb|ić p

siehe Deutsch vorstreichen DOW 1989/1991

 flex   •  předbarbj|eć ip

siehe Deutsch vorstreichen DOW 1989/1991

 flex   •  předbarbj|ować ip

siehe Deutsch vorstreichen DOW 1989/1991