Ł 
přebroj| ~am, ~eš ip || přebroj| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p (↕ přečinić / přečinjeć / přečinjować) verschwenden, vergeuden, aasen

flex   •  přebrodź|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p durchwaten, überschreiten (wodźizny)
přebrózdź| ~am, ~eš ip || přebrózdź| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p durchfurchen
flex   •  přebrónjenj|e n

siehe auch Umrüstung SNL Subst

Technik

flex přetwarjenje n

flex přetwarjowanje n

flex přestajenje n wuhotowanja

Militär

flex přebrónjenje n

flex přestajenje n brónjenja

flex   •  přebrodź|eć ip

siehe auch durchstreifen DOW 1989/1991

flex   •  přebród m

siehe auch Furt DOW 1989/1991

flex   •  přebrózdź|ować ip

a) siehe auch durchfurchen DOW 1989/1991

b) siehe auch durchpflügen DOW 1989/1991

flex   •  pře|brać ~bjeru, ~bjerješ, pret ~brach, ~bra p durchnehmen
flex   •  přebrudź|ić p

siehe auch durchirren DOW 1989/1991

flex   přebambor| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. verschwatzen; 2. verfaseln
přebarb| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || přebarbj| ~am, ~eš ip || přebarbj|ować ~uju, ~uješ ip 1. verfärben, umfärben; 2. überstreichen
flex   •  přebědź|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p sich durchkämpfen
flex   přeběh ~a m 1. (↕ wotběh) Ablauf, Verlauf; 2. Durchlauf; 3. Überlauf
přeběha|ć ~m, ~š p || přeběhn| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p 1. verlaufen (čas); 2. durchlaufen
flex   •  přeběra|ć ~m,  ip durchnehmen
flex   •  přeběradł|o ~a n Griffbrett (při hudźbnym nastroju)
přeběranj|e ~a n 1. Durchnahme; 2. ~e porstow hudź. Fingersatz
flex   přeběž| ~u, ~iš p 1. durchlaufen; 2. überlaufen
flex   •  přeběženc ~a m Überläufer, Deserteur
flex   přeběžk ~a m 1. Durchlauf; 2. Überlauf
flex   přeběžn|y 1. durchlaufend; 2. überlaufend
flex   přebi|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, – p 1. durchschlagen; 2. schlagen, verprügeln
flex   •  přebijak ~a m Locheisen
flex   přebiwa|ć ~m, ~š ip 1. durchschlagen; 2. schlagen, verprügeln
flex   •  přebłysk|ować so 3. wos. ip wetterleuchten; ~uje so es wetterleuchtet
flex   •  přebłyskowanj|e ~a n Wetterleuchten
přebłyšć|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p || přebłyšć|ować so ~uju so, ~uješ so ip durchglänzen, durchfunkeln
 přebohat|y zu reich
flex   přeborka|ć ~m, ~š p 1. durchwühlen; 2. fig. durchsetzen
flex   •  pře|być ~budu, ~budźeš, pret ~bych, ~by p verweilen, sich aufhalten
flex   •  přebytk ~a m Unterkunft, Bleibe
flex   •  přebytn|y: ~y ptačk cool. Standvogel
flex   •  přebywa|ć ~m,  ip verweilen, sich aufhalten
flex   •  přebywanišć|o ~a n Aufenthaltsort, Tagesstätte; dźěćace dnjowe ~o Kindertagesstätte
flex   •  přebywanj|e ~a n Aufenthalt
flex   •  přebywansk|i Aufenthalts-; ~a dowolnosć Aufenthaltserlaubnis; ~a rumnosć Aufenthaltsraum
flex   •  přebywarnj|a ~e f (*↑ přebywanišćo) Aufenthaltsort, Tagesstätte
flex   •  přebytk m

siehe auch Krankenhausaufenthalt SNL Subst

flex přebytk m w chorowni

flex přebywanje n w chorowni

flex chorowniski flex přebytk m

flex chorowniske flex přebywanje n

flex   •  přebywanišć|o n

a) siehe auch Kindertagesstätte SNL Subst

flex pěstowarnja f

flex dźěćace flex dnjowe flex přebywanišćo n

flex dnjowe flex přebywanišćo n za dźěći

b) siehe auch Notunterkunft SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 nuzowe flex přebywanišćo n

flex   •  přebywanj|e n

siehe auch Krankenhausaufenthalt SNL Subst

flex přebytk m w chorowni

flex přebywanje n w chorowni

flex chorowniski flex přebytk m

flex chorowniske flex přebywanje n

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!