Ł
Hornjoserbsce flex   •  njemoralit|a ~y f (*↑ njemoralnosć) Amoralität, Unmoralität

Hornjoserbsce flex   •  njemoralisk|i amoralisch, unmoralisch
Hornjoserbsce flex   •  njemoralizm ~a m Amoralismus
flex   •  njemoraliskosć f

siehe Deutsch Sittenlosigkeit TermNab Subst

flex njemoraliskosć f

flex njepócćiwosć f

Hornjoserbsce flex   •  njemoralnosć ~e f Amoralität, Unmoralität
flex   •  njemoralk|a f

siehe Deutsch Unmoral DOW 1989/1991

flex   •  njemoraln|y

siehe Deutsch unmoralisch DOW 1989/1991

Hornjoserbsce     •  božedla mod. um Gottes willen; ale ~ mi přejara njemóraj! aber schmier mir um Gottes willen nicht zu sehr!

flex   •  njemorjac|y

siehe Deutsch nicht letal SNL Adj

flex njeletalny

flex njemorjacy

Hornjoserbsce   flex   •  njemó|c ~žu, ~žeš, pret ~žach, ~žeše ip nicht können

Hornjoserbsce   flex   nje|móc ~mocy f (↕ bjezmóc) 1. Machtlosigkeit; 2. Unvermögen

Hornjoserbsce flex   njemócn|y (↕ bjezmócny) 1. machtlos; 2. unvermögend
Hornjoserbsce flex   •  njemodern|y unmodern
Hornjoserbsce flex   •  njemóžnosć ~e f Unmöglichkeit
Hornjoserbsce   flex   •  njemóžn|y unmöglich

flex   •  njemobilnosć f

siehe Deutsch Seßhaftigkeit DOW 1989/1991

flex   •  njemobiln|y

siehe Deutsch seßhaft DOW 1989/1991

Hornjoserbsce znjemóžn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || znjemóžnj| ~am, ~eš ip || znjemóžnj|ować ~uju, ~uješ ip 1. vereiteln; 2. (*↑ wohańbić / wohańbjeć) zrěd. beschämen, blamieren
Hornjoserbsce flex   •  dodźiwać so jenož w infinitiwje dodźiwam so, dodźiwaš so p sich genug wundern; ~ njemóžach ich konnte mich nicht genug wundern
Hornjoserbsce flex   •  donahladać so jenož w infinitiwje donahladam so, donahladaš so p sich satt sehen; ~ njemóžach ich konnte mich nicht satt sehen
Hornjoserbsce flex   •  donasłuchać so jenož w infinitiwje donasłucham so, donasłuchaš so p genug hören; ~ njemóžach ich konnte nicht genug hören
Hornjoserbsce flex   •  donasłyšeć so jenož w infinitiwje p genug hören; ~ njemóžach ich konnte nicht genug hören
Hornjoserbsce flex   •  donasmjeć so jenož w infinitiwje donasměju so, donasměješ so p genug lachen; ~ njemóžach ich konnte nicht lachen
Hornjoserbsce flex   •  donasyćić so jenož w infinitiwje donasyću so, donasyćiš so p sich genügend sättigen; ~ njemóžach ich konnte mich nicht genügend sättigen
Hornjoserbsce flex   •  dowjeselić so jenož w infinitiwje dowjeselu so, dowjeseliš so p sich genug freuen; ~ njemóžach ich konnte mich nicht genug freuen