Ł 
Hornjoserbsce flex   •  mnohotnosć ~e f (↕ wšelakorosć) Vielfalt
Platzhalter flex   •  mnohotnosć f

siehe Deutsch Pluralität SNL Subst

flex pluralita f

flex mnohotnosć f

Hornjoserbsce flex   •  mnohotnik ~a m rěč. (↕ pluraletantum) Pluraletantum
Hornjoserbsce flex   •  mnohotn|y (↕ wšelakory) vielfältig
Hornjoserbsce flex   mnohot|a ~y f 1. (↕ plural) rěč. Mehrzahl; 2. (*↑ mnohosć) zrěd. große Anzahl
Hornjoserbsce flex   •  mnohotwarn|y vielgestaltig
Hornjoserbsce flex   •  mnohotwarnosć f (→ mnohotwarny) substantivische Ableitung von mnohotwarny
Hornjoserbsce   •  mnoho indekl. viel; ~ knihow viele Bücher; sym ~ zhonił ich habe viel erfahren
Hornjoserbsce flex   •  mnohobarbnosć ~e f Vielfarbigkeit
Hornjoserbsce flex   •  mnohobarbn|y vielfarbig
Hornjoserbsce flex   •  mnohodźěln|y vielteilig
Hornjoserbsce flex   •  mnohohłósnosć ~e f Vielstimmigkeit
Hornjoserbsce flex   •  mnohohłósn|y vielstimmig
Hornjoserbsce mnohokróć indekl. || mnoho króć indekl. vielmals
Hornjoserbsce flex   •  mnohokróćn|y vielmalig
Hornjoserbsce flex   •  mnoholětn|y langjährig
Hornjoserbsce flex   •  mnoholičbn|y zahlreich
Hornjoserbsce   mnoho lubjac|y (↕ lubjaty / wjele lubjacy) vielversprechend, aussichtsreich
Hornjoserbsce flex   •  mnohoměstn|y vielstellig
Hornjoserbsce flex 1   •  mnohonarodnostn|y multinational, Vielvölker-; ~y stat Vielvölkerstaat
Hornjoserbsce flex   •  mnohonohač ~a m Vielfüßer
Hornjoserbsce flex   •  mnohorěčnosć ~e f Vielsprachigkeit
Hornjoserbsce flex 1   •  mnohorěčn|y vielsprachig
Hornjoserbsce flex   •  mnohorjadn|y vielreihig
Hornjoserbsce flex   •  mnoho ~e f große Anzahl
Hornjoserbsce flex   •  mnohostnik ~a m rěč. (↕ pluraletantum) Pluraletantum
Hornjoserbsce flex   •  mnohostronsk|i (↕ wjelestronski) vielseitig
Hornjoserbsce flex   •  mnohostronskosć ~e f (↕ wjelestronskosć) Vielseitigkeit
Hornjoserbsce flex   •  mnohosymjenit|y vielsamig
Hornjoserbsce flex   •  mnohowěkow|y viele Jahrhunderte dauernd
Hornjoserbsce flex   •  mnohowóskat|y vielachsig
Hornjoserbsce flex   •  mnohožónstw|o ~a n Vielweiberei
Platzhalter flex 2   •  mnohonarodnostn|y

siehe Deutsch Vielvölkerstaat TermGeo Subst

flex 2 mnohonarodnostny flex stat m

flex wjelenarodnostny flex stat m

Platzhalter flex   •  mnohonarodn|y

siehe Deutsch multinational SNL Adj ↑DOW auch

flex multinarodny

flex mnohonarodny

Platzhalter flex   •  mnohorěčnosć f

siehe Deutsch Vielsprachigkeit SNL Subst

flex mnohorěčnosć f

flex wjelerěčnosć f

flex multilingualnosć f

Platzhalter flex 2   •  mnohorěčn|y

siehe Deutsch vielsprachig SNL Adj

flex 2 mnohorěčny

flex 2 wjelerěčny

flex multilingualny

Platzhalter flex   •  mnoho f

siehe Deutsch Stofffülle SNL Subst Fülle an Material

flex mnohosć f maćizny

flex mnohosć f materiala

flex mnóstwo n maćizny

flex mnóstwo n materiala

Platzhalter flex   •  mnohočłonsk|i

siehe Deutsch vielgliedrig SNL Adj

flex mnohočłonski

flex wjelečłonski

Platzhalter flex   •  mnohobańkat|y

siehe Deutsch Vielzeller DOW 1989/1991

Platzhalter flex   •  mnohobańkačk m

siehe Deutsch Vielzeller DOW 1989/1991

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!