Ł
Hornjoserbsce flex   amaconk|a ~i f 1. myt. Amazone; 2. sport Turnierreiterin

Hornjoserbsce flex   amacon|a ~y f (*↑ amaconka) 1. myt. Amazone; 2. sport Turnierreiterin
Hornjoserbsce flex   •  Amaconas ~a m der Amazonas (rěka w Južnej Americe)
flex   •  Amaconasow|a

siehe Deutsch Amazonastiefland TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Amaconasowa flex nižina f

flex   •  Amaconisk|a f

siehe Deutsch Amazonien TermGeo Subst NP: Region

flex   •  Amacon|a f

siehe Deutsch Amazone DOW 1989/1991

flex   •  Transamaconik|a f

siehe Deutsch Transamazonica TermGeo Subst NP: Straße

Hornjoserbsce namač| ~am, ~eš ip || namač| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || namač|ować ~uju, ~uješ ip (↕ namočeć / namočić / namočować) 1. nässen, netzen; 2. einweichen
Hornjoserbsce flex   •  dołama|ć ~m,  p gänzlich zerbrechen
Hornjoserbsce flex   •  hama|ć ~m,  ip dźěć. essen
Hornjoserbsce flex   •  klama|ć so ~m so,  so ip (↕ klemić so) maulen
Hornjoserbsce flex 1   łama|ć ~m, ~š ip 1. brechen; přisahu ~ć Eid brechen; 2. zerbrechen; hłowu sej ~ć fig. sich den Kopf zerbrechen; 3. ~ć so einbrechen; do něčeho so ~ć irgendwo einbrechen
Hornjoserbsce flex   nałama|ć ~m, ~š p 1. anbrechen; 2. knicken
Hornjoserbsce flex   •  połama|ć ~m,  p niederbrechen
Hornjoserbsce flex   přełama|ć ~m, ~š p 1. durchbrechen; 2. ~ć so einbrechen (na př. na lodźe)
Hornjoserbsce flex   •  rozłama|ć ~m,  p zerbrechen, auseinander brechen
Hornjoserbsce   flex   •  tama|ć ~m,  ip verdammen

Hornjoserbsce flex   •  wotłama|ć ~m,  p abbrechen
Hornjoserbsce flex   wułama|ć ~m, ~š p 1. ausbrechen, herausbrechen; 2. ~ć so (*↑ wudobyć so) wobch. ausbrechen (na př. z jastwa)
Hornjoserbsce flex   załama|ć ~m, ~š p 1. anbrechen; 2. ~ć so einbrechen
Hornjoserbsce   flex   •  zatama|ć ~m,  p verdammen

Hornjoserbsce flex   •  zezłama|ć ~m,  p vollends zerbrechen
Hornjoserbsce flex   •  złama|ć ~m,  p zerbrechen
flex 2   •  łam|ać ip

siehe Deutsch cracken TermCh Verb

flex crackować ip

flex 2 łamać ip

flex   •  gramač m folkl.

siehe Deutsch Geizhals DOW 1989/1991

flex   •  pramać f

siehe Deutsch Ahnfrau DOW 1989/1991

flex   •  přiłam|ać p

siehe Deutsch abbrechen DOW 1989/1991

flex   •  wobłam|ać p

siehe Deutsch abbrechen DOW 1989/1991

flex   •  wutam|ać p

siehe Deutsch verbannen DOW 1989/1991

siehe Deutsch verdammen DOW 1989/1991

flex   •  zham|ać p dźěć.

siehe Deutsch verputzen DOW 1989/1991

Hornjoserbsce flex   •  potam|ać p zrěd. (↑ zatamać)
Hornjoserbsce flex   •  aklamacij|a ~e (sg dat || lok aklamaciji) f Akklamation
Hornjoserbsce flex   •  Bahamačan ~a m Bahamaer
Hornjoserbsce flex   •  Bahamačank|a ~i f Bahamaerin
Hornjoserbsce flex   •  deklamacij|a ~e (sg dat || lok deklamaciji) f Deklamation
Hornjoserbsce flex   •  deklamacisk|i Deklamations-
Hornjoserbsce flex   •  namačadł|o ~a n (↕ namočenski srědk) Einweichmittel
Hornjoserbsce flex   Panamačan ~a m 1. Panamaer (staćan); 2. Panamaer (měšćan)
Hornjoserbsce flex   Panamačank|a ~i f 1. Panamaerin (staćanka); 2. Panamaerin (měšćanka)
Hornjoserbsce flex   •  proklamacij|a ~e (sg dat || lok proklamaciji) f Proklamation

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!