Ł 
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwěr|ować ~uju, ~uješ ip (↕ aktiwizować) aktivieren

Hornjoserbsce  flex   •  reaktiwěr|ować ~uju, ~uješ ip (*↑ reaktiwizować) reaktivieren
Platzhalter  flex   •  zaktiwěr|ować p

siehe Deutsch aktivieren DOW 1989/1991

Platzhalter  flex   •  zreaktiwěr|ować p

siehe Deutsch reaktivieren DOW 1989/1991

Platzhalter  flex   •  aktiwěrowansk|a

siehe Deutsch Aktivierungsenergie TermCh Subst

flex aktiwěrowanska flex energija f

Platzhalter  flex   •  reaktiwěrowanj|e n

siehe Deutsch Wiederaktivierung SNL Subst

flex znowaaktiwěrowanje n

flex znowaaktiwizowanje n

flex znowawožiwjenje n

flex reaktiwěrowanje n

Platzhalter  flex   •  znowaaktiwěrowanj|e n

siehe Deutsch Wiederaktivierung SNL Subst

flex znowaaktiwěrowanje n

flex znowaaktiwizowanje n

flex znowawožiwjenje n

flex reaktiwěrowanje n

Hornjoserbsce  flex   aktiw ~a m 1. rěč. Aktiv; 2. Aktiv (skupina ludźi); stronski ~ hist. Parteiaktiv
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwisk|i aktivisch
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwist ~a m Aktivist
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwistk|a ~i f Aktivistin
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwit|a ~y f Aktivität
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwizm ~a m Aktivismus
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwiz|ować ~uju, ~uješ ip (↕ aktiwěrować) aktivieren
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwizowanj|e ~a n Aktivierung
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwkonferenc|a ~y f hist. Aktivkonferenz
Hornjoserbsce  flex   •  aktiwnosć ~e f Aktivität
Hornjoserbsce    flex 1   •  aktiwn|y aktiv; ~y sportowc aktiver Sportler

Hornjoserbsce  flex   •  aktiwow|y Aktiv-
Platzhalter  flex   •  aktiwit|y plt.

siehe Deutsch Outdoor SNL Subst

flex aktiwity Plt wonka

flex aktiwity Plt na čerstwym powětře

flex outdoor m

flex outdoorowe flex aktiwity Plt

umg flex outdooraktiwity Plt

Platzhalter    flex 2   •  aktiwn|y

siehe Deutsch dämmerungsaktiv SNL Adj

při směrkach flex 2 aktiwny

siehe Deutsch Sportskanone SNL Subst

(jara) flex 2 aktiwny flex sportowc mPlatzhalter  flex   •  aktiwistisk|i

siehe Deutsch Aktivistenbewegung DOW 1989/1991

Hornjoserbsce   atraktiwit|a ~y f || atraktiwnosć ~e f Attraktivität
Hornjoserbsce  flex   •  atraktiwn|y attraktiv; ~y poskitk attraktives Angebot
Hornjoserbsce  flex   •  ekstraktiwn|y extraktiv
Hornjoserbsce  flex   •  inaktiwnosć ~e f Inaktivität
Hornjoserbsce  flex   •  inaktiwn|y inaktiv
Hornjoserbsce   radi(j)oaktiwit|a ~y f || radi(j)oaktiwnosć ~e f Radioaktivität
Hornjoserbsce   radi(j)oaktiwn|y radioaktiv
Hornjoserbsce  flex   •  reaktiwit|a ~y f Reaktivität
Hornjoserbsce  flex   •  reaktiwiz|ować ~uju, ~uješ ip reaktivieren
Hornjoserbsce  flex   •  reaktiwnosć ~e f Reaktivität
Hornjoserbsce  flex   •  reaktiwn|y reaktiv
Hornjoserbsce  flex   •  zaktiwiz|ować ~uju, ~uješ p aktivieren
Platzhalter  flex   •  bioaktiwn|y

siehe Deutsch bioaktiv SNL Adj

Platzhalter  flex   •  dychanjoaktiwn|y

siehe Deutsch atmungsaktiv SNL Adj Kleidung

powětr flex přepušćowacy

za powětr flex přepušćliwy

za powětr flex přepušćaty

flex dychacy

selten flex dychanjoaktiwny

Platzhalter  flex   •  interaktiwit|a f

siehe Deutsch Interaktivität SNL Subst EDV

flex interaktiwita f

flex interaktiwnosć f

Platzhalter  flex   •  interaktiwnosć f

siehe Deutsch Interaktivität SNL Subst EDV

flex interaktiwita f

flex interaktiwnosć f

Platzhalter  flex   •  interaktiwn|y

siehe Deutsch interaktiv TermInf Adj

siehe Deutsch interaktiv SNL Adj

Platzhalter  flex   •  najaktiwniš|a

siehe Deutsch Spielmacherin SNL Subst

flex 1 wodźaca flex hrajerka f

flex najaktiwniša flex hrajerka f

flex pohonjowarka f hry

flex pohonjowarka f hrajerkow

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!