flex  •  žaha|ć ~m,  ip (ale ↕ žahač) brennen (na př. kopřiwy)
 flex  •  žahač ~a m cool. (ale ↕ žahać) (↕ hydrocoon) Nesseltier