Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž tachantstw|o ~a n Dechanat

Hornjoserbsce flex   •  tachantstw|o ~a n Dechanat
Hornjoserbsce flex   •  tachantstw|o ~a n Domstift, Domkapitel