Ł 

pytaj leksemy ze samsnej zakładnej formu a fleksiju kaž njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unaufmerksam

Hornjoserbsce flex   •  njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unaufmerksam
Hornjoserbsce flex   •  njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) unvorsichtig
Hornjoserbsce flex   •  njewobhladniw|y (↕ njekedźbliwy) fahrlässig